Jeskyně Blanických rytířů

Jeskyně Blanických rytířů je unikátní dílo inspirované českou historií, které vzniklo na přelomu 20. a 30. let minulého století. Nachází se nedaleko města Kunštát, na kraji obce Rudka, v nitru kopce Milenka. Tvůrci tohoto jedinečného díla byli nadaný sochař samouk Stanislav Rolínek a kunštátský občan, velkouzenář František Burian.

V roce 1928 zde Rolínek vytesal monumentální sochu prvního československého presidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která se svou výškou 14 m byla označována za největší ve střední Evropě. Během protektorátu v roce 1941 však bylo toto velkolepé dílo na základě udání zničeno a dnes zde proto uvidíte pouze hrubé obrysy a obrovské boty.

Současně probíhaly práce na jeskyni. Ve vyhloubeném labyrintu chodeb si můžete prohlédnout bájnou armádu Blanických rytířů v čele se svatým Václavem. Vchod do nitra hory hlídá mohutný kamenný lev.

Okolí jeskyně je upraveno jako park a stává se postupně galerií pod širým nebem. Mladí sochaři zde v rámci mezinárodních sochařských symposií postupně vytváří nové sochy a navazují tak na práci Stanislava Rolínka.

Nad lesoparkem s Jeskyní Blanických rytířů stojí v nadmořské výšce 579 m.n.m. Burianova rozhledna. Byla postavena v roce 1928, je kamenná a vysoká 16 metrů. Za dobré viditelnosti z ní dohlédnete až na Jeseníky, Orlické hory a Pálavu.

Od roku 2009 je součástí areálu Jeskyně Blanických rytířů Smyslová zahrada. Původně byla určena pro nevidomé a zrakově postižené, je však zajímavá pro všechny návštěvníky. Ti zde mohou všemi smysly poznávat přírodu. Rozeznávat rostliny zajímavé hmatem či chutí a byliny výrazných vůní, orientovat se pomocí zvuku potůčku, a nebo hmatem rozeznávat různé materiály.

svaty Vaclav 2.jpg